За нас

Контакти

информации за контакт и форма на контакт

Оваа 2019 година Република Северна Македонија за прв пат стана 15-та земја членка на добротворната невладината организација HMC Projects (прочитај повеќе….).

Наша цел е да им дадеме шанса и можност одличните, талентирани и креативни ученици од целата земја да го продолжат своето школување во најпрестижните boarding schools во Велика Британија. Предност ќе имаат учениците кои потекнуваат од недоволно ситуирани семејства. Учениците на возраст од 15 – 16.5 години можат да аплицираат за два вида стипендии: полна и редуцирана. Одличното познавањето на англискиот јазик (B1 – B2 по CEF) е првиот предуслов кои нашите средношколци треба да го исполнат и докажат дека заслужуваат да бидат наградени.

HMC стипендиите ќе им овозможат на учениците трета и четврта година од своето средно образование да го завршат во Англија со што ќе се здобијат со интернационален сертификат за завршен A-level (Advanced-level) или IB programmes (International Baccalaureate). Учениците ќе имаат можност сами да изберат на која програма ќе се насочат! Доколку се одлучат за A-level програмата ќе изучуваат 4 предмети од листата на предмети (понудени се повеќе од 55) кои можат да бидат од природната група на предмети, странските јазици, уметностите или од општествените науки. Содржините на избраните предмети ќе се изучуваат многу подлабоко и потемелно за разлика од истите предмети во IB програмата. Повеќе за оваа ученичка програма може да се најде на линкот: https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-advanced/cambridge-international-as-and-a-levels/)

Доколку учениците сакаат да завршат на IB програмата, од листата на предмети учениците ќе мораат да изберат 6-7 предмети. Повеќе за оваа ученичка програма прочитај на линкот: https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/)

Драги ученици, пред секоја „можност“ стои нов предизвик, со секој нов предизвик стануваш похрабар и цврсто ќе чекориш кон патот на успехот. Биди проактивен и креирај ја својата иднина!

Аплицирај за да добиеш НМС стипендија!

© Copyright 2019 - Edu-link.mk / All rights reserved.