СТИПЕНДИИ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Контакти

информации за контакт и форма на контакт

СТИПЕНДИИ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ
УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

London Bridge

во соработка со

Headmasters`& Headmistresses` Conference – HMC
(Велика Британија)

распишува

К О Н К У Р С

за избор на
прва генерација стипендисти

Програмата е наменета за учениците од прва и втора година средно училиште кои се комуникативни, креативни, подготвени за нови предизвици и прифаќање на други култури.

I. Партнери во програмата

Програмата ја спроведува London Bridge во соработка со Headmasters’ and Headmistresses’ Conference (HMC) од Велика Британија.

II. Опис на стипендиите – HMC

  1.  Стипендијата опфаќа школарина (full scholarship) за трета и четврта година средно училиште во едно од најпрестижните приватни boarding schools во Велика Британија.
  2.  Освен школарината, стипендијата ги покрива сите трошоци за сместување, исхрана и учебници.
  3.  Ученикот кој ќе добие полна стипенидја треба да уплати £700 (700 GBP) за административни трошоци на HMC, од коишто добива £300 за џепарлак како и за покривање на трошоците за време на распустот кој го организира НМС.
  4. Стипендистите сами ги покриваат патните трошоци до Велика Британија и трошоците за добивање британска виза.
  5. За добивање полна стипендија во рамки на НМС програмата можат да аплицираат само ученици чии родители во текот на годината (од финансиски аспект во 2019/20 година) имаат заеднички нето приходи чијшто износ не е поголем од £30,000.00.
  6. Учениците чии родители имаат заеднички годишен нето приход во 2019/20 година поголем од £30,000.00 можат да конкурираат за редуцирана стипендија (Reduced scholarship – 70-80% од трошоците се покриени). Точниот износ кој родителите на стипендистите ќе треба да го покријат се определува врз основа на документите за нивните примања кои ќе ги достават до London Bridge на увид.

III. Општи услови

7. На конкурсот можат да се пријават ученици:

а) од четиригодишни средни училишта во Република Северна Македонија;

б) кои во учебната 2019/20 година за првпат посетуваат настава во втора и прва година;

в) кои се одлични ученици;

г) кои го владеат англискиот јазик (В1 – В2 по CЕF);

д) кои до 1-ви септември 2019 година се на возраст од 15 – 16,5 години.

IV. Пријавување на конкурсот

8. На конкурсот можат да се пријават ученици кои ги исполнуваат општите услови наведени во конкурсот. Потребно е задолжително да ја пополнат пријавата Registration form (attached – 1 page only) и да ја испратат на следната електронска пошта:

ukstipendii@edu-link.mk

најдоцна до 24 ноември 2019 година до 24:00

Списокот на пријавените ученици ќе биде објавен на веб страницата www.edu-link.mk (или на www.ukstipendii.mk) веднаш по истекот на рокот за пријавување.

Тестот по англиски јазик ќе се спроведе на 30 Ноември (сабота) и 1 декември (недела) во просториите на СУГС Гимназија „Орце Николов“ во Скопје.

На денот на тестирањето учениците задолжително со себе треба да носат документ за лична идентификација со фотографија (пр. пасош).

Пред тестирањето секој ученик потребно е да уплати €40 (во готово) за административни трошоци на организаторот НМС стипендии во Република Северна Македонија.

V. Интервју

London Bridge заедно со претставници на HMC Projects ќе организираат интервју кон крајот на месец јануари или на почетокот од февруари 2020 година (точниот датум дополнително ќе биде објавен) во просториите на СУГС Гимназија „Орце Николов“ во Скопје, а учениците за својот напредок како и добитниците на полна и редуцирана стипендија ќе бидат објавени кон крајот на февруари најдоцна во почетокот на март 2020 година.

© Copyright 2019 - Edu-link.mk / All rights reserved.