УК СТИПЕНДИИ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ!

Запознај се со програмите на HMCProjects и можностите за остварување на твоите желби за завршување на трета и четврта година средно образование во Англија!

КРЕАТИВЕН СИ?

КОМУНИКАТИВЕН?

САКАШ ДА УЧИШ ВО НАЈДОБРИТЕ УЧИЛИШТА ВО АНГЛИЈА?

БИДИ ПРВАТА ГЕНЕРАЦИЈА СТИПЕНДИСТИ ОД МАКЕДОНИЈА!

Brochure

HMC Projects brochure in PDF format

Стипендии за средношколци

учебна 2020/2021 година

Registration form

формулар за регистрација во формат Word

Is HMC Projects for you?

(the proof) Listen here

ИНФО ЗА АПЛИКАНТИТЕ

  • 24 ноември – Краен рок за аплицирање на кандидатите за HMC стипендии;
  • 27 ноември – Објавување на листата на апликанти на веб страницата;
  • 30 ноември и 1 декември – Полагање на тестот по англиски јазик (се состои од пет дела – четирите дела од IELTS тестот: Speaking, Writing, Reading and Listening и кратко интервју со апликантите) во траење од околу 3 часа;
  • 10 декември – Објавување на листата на положени кандидати на веб страницата;
  • 29 – 30 јануари – Интервју на кандидатите со претставници на HMC Projects;
  • Февруари – Објавување на листата на кандидати-добитници на полна/редуцирана стипендија и училиштето во кое учениците ќе го продолжат своето четиригодишно образование.

Контакти

информации за контакт и форма на контакт

© Copyright 2019 - Edu-link.mk / All rights reserved.