УК СТИПЕНДИИ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ!

Запознај се со програмите на HMCProjects и можностите за остварување на твоите желби за завршување на трета и четврта година средно образование во Англија!

КРЕАТИВЕН СИ?

КОМУНИКАТИВЕН?

САКАШ ДА УЧИШ ВО НАЈДОБРИТЕ УЧИЛИШТА ВО АНГЛИЈА?

БИДИ ВТОРА ГЕНЕРАЦИЈА СТИПЕНДИСТИ ОД МАКЕДОНИЈА!

Brochure

Brochure HMC online for MK 2021

Invitation to apply

Стипендии за средношколци

учебна 2021/22 година

Registration form

формулар за регистрација во формат Word

Is HMC Projects for you?

(the proof) Listen here

ИНФО ЗА АПЛИКАНТИТЕ

  • 20 декември 2020 год. – Краен рок за доставување на апликациите од кандидатите за HMC стипендии;
  • 23 декември 2020 год. – Објавување на листата на апликанти на веб страницата;
  • 26 и 27 декември 2020 год. – Полагање на тестот по англиски јазик кој се состои од пет дела (четирите дела од IELTS тестот: Speaking, Writing, Reading and Listening и кратко интервју со апликантите) во траење од околу 3 часа;
  • 10 јануари 2021год. – Објавување на листата на положени кандидати на веб страницата;
  • февруари 2021 (1/2 недела) – Интервју на кандидатите со претставници од HMC Projects;
  • март 2021 год. – Објавување на листата на кандидати-добитници на полна и редуцирана стипендија и училиштето во кое учениците ќе го продолжат своето четиригодишно образование.

Контакти

информации за контакт и форма на контакт

© Copyright 2019 - Edu-link.mk / All rights reserved.