ИНФО ЗА АПЛИКАНТИТЕ

Драги ученици „Конкурсот“ за пријавување на третата генерација стипендисти е поставен на веб страната!

УК СТИПЕНДИИ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ!

Запознај се со програмите на HMC Projects и можностите трета и четврта година од твоето средно образование да ги завршиш во најдобрите boarding schools во Англија!
И не само тоа; во завршната година ќе се стекнеш со меѓународна призната диплома!

КРЕАТИВЕН СИ? АМБИЦИОЗЕН? КОМУНИКАТИВЕН?

ОДЛИЧЕН УЧЕНИК СИ, СПОСОБЕН И САКАШ ДА НАПРЕДУВАШ?

САКАШ ДА УЧИШ ВО НАЈДОБРИТЕ УЧИЛИШТА ВО АНГЛИЈА?

БИДИ ТРЕТА ГЕНЕРАЦИЈА СТИПЕНДИСТИ ОД МАКЕДОНИЈА

Brochure

Brochure HMC online for MK 2021

Invitation to apply

Стипендии за средношколци

учебна 2021/22 година

Registration form

формулар за регистрација во формат Word

Is HMC Projects for you?

(the proof) Listen here

ИНФО ЗА АПЛИКАНТИТЕ

23 ноември – Краен рок за пријавување (регистрација) на кандидатите за HMC стипендии

25 ноември – Објавување на листата на пријавени кандидати на веб страницата

27 и 28 Ноември – Тестирање на кандидатите за одредување на степенот на познавање на англискиот јазик – IELTS
(содржи пет дела: Speaking, Writing, Reading and Listening и кратко интервју со апликантите)

5 декември – Објавување на резултатите од тестирањето по англиски јазик на веб страната

30 декември – Краен рок за аплицирање на кандидатите за HMC стипендии

Јануари (крај) – Интервју на кандидатите со претставници на HMC Projects

Март (средина) – Краен рок за избор на кандидати-добитници на полна/редуцирана стипендија

Контакти

информации за контакт и форма на контакт

© Copyright 2019 - Edu-link.mk / All rights reserved.